V House

Hoàng Minh Tuệ 

Location Vietnam
Completion 2023
Architect Hoàng Minh Tuệ