Klobbudden

John Robert Nilsson Arkitektkontor 

Location Stockholms skärgård, Sweden
Completion 2018
Architect John Robert Nilsson Arkitektkontor