Location Oeiras, Portugal
Completion 2007
Architecture Álvaro Siza Vieira